21 Nisan 2009 Salı

SÜTTAŞI KÖYÜ


İlçemize bağlı köy ve mahalleler içerisinde nüfus ve üzerinde kurulduğu coğrafi alan itibarıyla en büyük yerleşim birimi Süttaşı Mahallesi’dir.
Doğu Karadeniz Bölgesinin karakteristik özelliklerine sahip olan Süttaşı Mahallesi’nin asıl adı Dandı’dır. Mahalle bu adı, sınırları içerisinde bulunan Andon Kalesi’nden almıştır. Ancak bu adın verilişi ile ilgili iki ayrı görüş vardır. Bunlardan birincisine göre kaleyi Andon adında bir Rum tekfuru yaptırmış ve çevredeki bütün köylere hakim olmuştur. İkinci görüşe göre ise kalede bulunduğu söylenen bir kilisenin çanlarının “Dan Dun” şeklinde ses çıkarması yüzünden mahalleye bu ad verilmiştir.
Köye ilk yerleşenlerin Urartular olduğu tahmin edilmektedir. Zira Kayabaşı Yaylası altında bulunan kaya içlerine oyulmuş barınma yerleri Urartuların barınma biçimlerine uygundur. Zamanla bölge Pontus’ların hakimiyeti altına girmiştir. Bölgede Pontus dönemine ait irili ufaklı birçok tarihi kalıntı mevcuttur. Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethinden sonra bölgeye Türk göçmenleri yerleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren bölge tamamen Türkleştirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işgali ile karşı karşıya gelen mahalle bu yıllarda açlık ve soğuk yüzünden yüzlerce insanı kaybetmiştir. Muhacirlik dönemi diye anılan bu yıllarda mahalle sınırları içerisine tek bir Rus bile girememiş, ancak karşı tepelerden atılan top mermileri birçok evi yakıp yıkmıştır.
1965 yılında zamanın üç sınıflı köy okulu öğretmeni İbrahim GÜVEN tarafından köyün adı Süttaşı olarak değiştirilmiştir. Köyde bol miktarda bulunan beyaz renkli granit kayalar bu ismin verilmesinde etkili olmuştur.
Süttaşı Mahallesi’nin en önemli tarihi eserleri Andon Kalesi, Ilıkpınar, Ağaçiçek Çeşmesi, Rumlardan kalma maden ve ev harabeleridir. Mahalle oldukça dağlık ve engebelidir. Kavraz Deresi mahalleyi doğal olarak ortadan ikiye ayırmaktadır. Oldukça dağınık bir yerleşik yapıya sahip olan mahalle, kendi içinde Deregözü, Belen, Çukurköy, Kıyıköy, Çöcen ve Kovanlıcak ile anılan birçok yerleşim birimine ayrılır. İslam ve Yerlice yerleşimleri ise kısa süre önce Süttaşı Mahallesi’nden ayrılarak köy statüsüne geçmiş ve Yeniköy adını almıştır.
Sahilden yaklaşık 35 km içeride olmasına rağmen denizden yüksekliği oldukça az olan mahallede deniz ikliminin bütün özellikleri hakimdir. Bol yağış alan bölgenin hemen hemen tamamı ormanlar ve fındık bahçeleri ile kaplıdır.
Geçimini çoğunlukla tarım ve hayvancılığa bağlayan mahalle sakinleri, farklı istihdam imkanlarının olmayışı yüzünden genç nüfusunu önemli ölçüde kaybetmiştir. Çünkü tarım ve hayvancılık için tatmin edici arazi ve kaynak yoktur. Bu sebeple mahallede son yıllarda nüfus gittikçe azalmaktadır.
Mahalle sakinleri yaz aylarında hayvancılık için Kayabaşı, Tepealan, Atkoyağı, Kekre, Kavraz, Pinti gibi yaylalara göç etmektedir. Ayrıca gurbetteki Süttaşılılar da yaz aylarında gezmek ve dinlenmek amacıyla buralara gelmekte ve dolayısıyla nüfusta geçici artış görülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder